VÄLKOMMEN  -  FÖRETAGSREGISTER  -  KONTAKT  -  LÄNKAR
Kontakt Islandshästföretagarna

Vill du komma i kontakt med oss som sköter Islandshästföretagarnas sida?
Mejla till info@islandshastforetagarna.se

Vill du bli medlem i Svenska Islandshästförbundet?
Gå in på www.icelandichorse.se

Vill du läsa mer om islandshästen internationellt?
Gå in på världsförbundets hemsida www.feif.org

Hemsida: www.emmajansson.se 
Islandshästföretagarna - ett nätverk för företagare med islandshästen som bärande affärsidé
SIF's kansli, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm
Kontakt Islandshästföretagarna: info@islandshastforetagarna.se