OM NÄTVERKET  -  REGIONER  -  FÖRETAGSREGISTER  -  INBJUDNINGAR  -  LÄNKAR  -  ARKIVERAT  -  KONTAKT
Länkar

Här förmedlas länkar till myndigheter och organisationer som kan vara av nytta för egna företagare, särskilt med fokus på hästföretag. De olika hemsidorna är ofta sin tur en god källa vidare till andra länkar. Här hittar du även länkar till regelverk kring häst samt rapporter/studier som kan vara till nytta.

   Företagande generellt
ALMI Företagspartner (nyföretagarskola på nätet mm)
Coompanion (kooperativt företagande)
Försäkringskassan för egna företagare
Hela Sverige ska leva (ideell förening för lokala utvecklingsgrupper)
Hushållningssällskapet (bistår företag på landsbygden med kunskap)
Jordbruksverket (djurskyddsregler)
Lantbrukarnas Riksförbund (organisation lantbruk, kalkyler för häst, turism mm)
Landsbygdsverket
Lathund - Hästar och moms 2016 (SKV)
Länsstyrelserna (djurskyddstillsyn, ansökan om miljö- och företagsstöd mm)
Naturvårdsverket
Nyföretagarcentrum Sverige (nystartinformation, Verktygslådan)
Patent- och registreringsverket (för namnskydd mm)
Skatteverket
Sveriges kommuner och landsting
Tillväxtverket (statlig information om företagande, regionalt utvecklingsstöd mm)
Verksamt - information om att starta och driva företag från Skatte-, Tillväxt- och Bolagsverket  
Häst
European Horse Network
FASS djurläkemedel
FEIF (internationell sammanslutning av islandshästländer)
Föl- och ammajouren - om du förlorar sto eller föl
Hippocampus SLU (hästforskning)
Horse Connexion (internationell hästforskning på svenska)
Hästföretagarna, branschorganisation för hästföretagare
Hälsans Natur (kunskap kring hälsonyttan av djur- och naturkontakt)
Hästhållningens Yrkesnämnd
Hästnäringens Nationella Stiftelse (hästpolitik och riksanläggningarna i ett)
Hästsverige (portal om hästen i Sverige av bl a SLU och HNS)
Intresseföreningen för ridterapi i Sverige
Manimalis (organisation för ökad kännedom om djurens positiva inverkan på individ och samhälle)
Miljöhusesyn - egen tillsyn för lantbruk och hästföretag
Sjukgymnastik inom veterinärmedicin
Svenska Hovslagareföreningen
Svenska Husdjur (ekonomisk förening ägd av lantbrukare, oberoende hästrådgivning)
Svenska Islandshästförbundet
Svensk Hästforskning
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt
Stiftelsen Svensk Hästforskning
World Fengur (internationell islandshästdatabas)  
Regionala & lokala hästorganisationer
Hästcentrum Boden
Hästcentrum Skara
Hästen i Skåne
HästHalland
HästGotland
Hästlyftet Gävleborg
Nationellt nätverk för ridleder och körvägar i Sverige
Rådgivarna i Sjuhärad
Vision Häst Värmdö  Turism
FörTur (intresseorganisation för svensk turism)
Häst-Sverige som upplevelseindustri av Turistdelegationen 2004
Konsumentverket - rapport om godkänd hästgård för turism 2006
LRF Internationell hästturism
LRF-upplevelser
Naturens Bästa (svensk ekoturismförening)
Sveriges turistbyråer
Visit Sweden (portal för Sverige som turistland)   Övrigt
Jordbruksverket:
  • Behöver du tillstånd för hästverksamhet?
  • Djurskyddsbestämmelser häst
  • Fördel landsbygd - entreprenörer som vågat
  • Företagsstöd och projektstöd, landsbygdsprogrammet 2007-2013
  • Hästens parasiter
  • Hästgödsel - en naturlig resurs
  • Livskraftigt hästföretagande
  • Professionella hästföretagare
  • Tillstånd enligt § 16 djurskyddslagen
  • Utveckla ditt företag
Djur i vården av Ingmar Norling, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Du, hästen och allemansrätten - av LRF
Hästen i kommunen – betyder mer än du tror av Hästnäringens Nationella Stiftelse
Hästen i samhället av SLU Alnarp (Catharina Svala) 2006
Hästföretagandets utmaningar - projektrapport 2009
Hästhållning med kvalitet – för inackorderingsföretag av Hästnäringens Nationella Stiftelse
Kompass.lrf.se (sökmotor för kurser och seminarier inom grönt företagande)
Livskraftigt Hästföretagande - projektrapporter om hästnäring
Skatteverkets PM - gränsdragning mellan hobby och näringsverksamhet 2009
Upplevelser med häst i Halland, från idé till verklighet - rapport 2009 

 

 

 

upp
Islandshästföretagarna - ett nätverk för företagare med islandshästen som bärande affärsidé
SIF's kansli, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm
Kontakt Islandshästföretagarna: info@islandshastforetagarna.se