VÄLKOMMEN  -  FÖRETAGSREGISTER  -  KONTAKT  -  LÄNKAR
Länkar

Här förmedlas länkar till organisationer som kan vara av nytta att besöka. De olika hemsidorna är ofta sin tur en god källa vidare till andra länkar.

Du, hästen och allemansrätten - av LRF
FEIF (internationell sammanslutning av islandshästländer)
Hippocampus SLU (hästforskning)
Horse Connexion (internationell hästforskning på svenska)
Hälsans Natur (kunskap kring hälsonyttan av djur- och naturkontakt)
Jordbruksverket (djurskyddsregler)
Svenska Hovslagareföreningen
Svenska Islandshästförbundet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt
World Fengur (internationell islandshästdatabas)

  
Islandshästföretagarna - ett nätverk för företagare med islandshästen som bärande affärsidé
SIF's kansli, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm
Kontakt Islandshästföretagarna: info@islandshastforetagarna.se