OM NÄTVERKET  -  REGIONER  -  FÖRETAGSREGISTER  -  INBJUDNINGAR  -  LÄNKAR  -  ARKIVERAT  -  KONTAKT
Om Islandshästföretagarna

Nätverket/hemsidan Islandshästföretagarna grundades under ett fortbildningsprojekt för hästföretagare i samverkan med Jordbruksverket för flera år sedan. På denna sida finns ett företagarregister och information som kan vara av nytta för såväl kund som företagare. Men uppdaterad information, tips om aktiviteter för hästföretagare mm sker idag enbart via Facebookgruppen Islandshästföretagarna. Välkommen att gå med i den!

Nätverket Islandshästföretagarna är till för små och stora företag i Sverige där islandshästen är en viktig del av affärsidén. Syftet med Islandshästföretagarna är att stärka kompetensen i små hästföretag via fortbildning och underlätta nätverkande kollegor emellan. Vi är närmare 400 företag i nätverket idag. Tillsammans visar vi hur stor den svenska islandshästnäringen är.

I nätverket kan vi:
• skapa fortbildning, ordna träffar och studiebesök på riksplan och lokalt,
• stötta och inspirera varandra i yrkesrollen,
• ta upp frågor som är viktiga för vår näring och driva dem vidare på högre nivå, politiskt och i olika myndigheter. Det kan gälla allemansrätten, skattefrågor etc.
• informera via nätet då det är både enkelt och kostnadseffektivt,
• kommunicera kollegialt via sociala medier,
• marknadsföra våra företag i den hemsida som har Sveriges största samling av islandshästföretagslänkar.

Nätverkets start
Islandshästföretagarna startade 2008 då Jenny Mandal och Åse Ericson å Svenska Islandshästförbundets vägnar sökte och fick pengar ur regeringens satsning på Livskraftigt hästföretagande. Ett företagarseminarium (länka här) arrangerades på Strömsholm som drog 90-talet företagare, sedan dess har ett årligt seminarium anordnats. Nätverket har även erhållit projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2009-2010. Satsningen på fortbildning finns dokumenterad under Arkiverat och arbetet ledde också fram till en egen hemsida.

Organisation
Islandshästföretagarna är löst knutet till Svenska Islandshästförbundet (SIF) sedan 2009. Företagarna är viktiga för förbundet, det är ofta företagen som är ingångsport för nyintresserade att komma nära islandshästen. Flertalet av företagarna i nätverket är medlemmar i SIF men inget krav i dagsläget för att gå med i nätverket.

Bli medlem
Det är kostnadsfritt att gå med i nätverket. För att bli medlem ska företaget ha F-skattesedel/ vara momsredovisningsskyldigt.

Gå med i nätverket
• Du får fortlöpande information om nyheter som berör dig som hästföretagare.
• Du får kostnadsfri marknadsföring via Islandshästföretagarnas hemsida som har den största samlingen av islandshästföretag på en sida.
• Du hittar lätt kollegor genom hemsidan och möjligheten till nätverkande ökar.

Islandshästföretagarna har en aktiv grupp på Facebook, välkommen att gå med.
 

ladda hem vår broschyr (pdf)
 

upp
Islandshästföretagarna - ett nätverk för företagare med islandshästen som bärande affärsidé
SIF's kansli, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm
Kontakt Islandshästföretagarna: info@islandshastforetagarna.se